اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۱۴۳۶۸۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۱۷۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۱۴۳۹۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۷۶۸۴۷ ۰۰۹۸
۹۳۵۷۹۲۳۶۴۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شاد اباد ، بهاران 2 ، مجتمع اداری پاسارگاد


       

لیست قیمت محصولات فولاد برساد

۱۰:۳۸:۰۰ ۱۳۹۷/۵/۱۱

محصولات جدید فولاد برساد


نماینده فروش اتصالات استیل

نماینده فروش اتصالات استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استنلس استیل جوشی 304 و 316 رده 10 -40 -80

اتصالات استنلس استیل جوشی 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استنلس استیل دنده ای در الیاژهای 304 و 316

اتصالات استنلس استیل دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه کربن استیل دنده وساکت  کلاس 800 و 1500

شیر یکطرفه کربن استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله توبوس -استیل فولاد

لوله توبوس -استیل فولاد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله چینی

لوله چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استنلس استیل جوشی

اتصالات استنلس استیل جوشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه صنایع مواد غذایی

شیر یکطرفه صنایع مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله تناریس

لوله تناریس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی دو تیکه دنده استیل

شیر گازی دو تیکه دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله مانیسمان توبوس اسپانیا

لوله مانیسمان توبوس اسپانیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات جوشی استنلس استیل 304 316

اتصالات جوشی استنلس استیل 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر صافی دنده استیل

شیر صافی دنده استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی دنده استیل

شیر سوزنی دنده استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سه راهی دنده استیل

شیر سه راهی دنده استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فلنجدار استیل

شیر خودکار فلنجدار استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار سوپاپی دنده استیل

شیر خودکار سوپاپی دنده استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دیسکی استیل

شیر خودکار دیسکی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی فلنجدار استیل

شیر توپی فلنجدار استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای صنایع مواد غذایی

شیر پروانه ای صنایع مواد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله ارسلور میتال

لوله ارسلور میتال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده لوله های چینی

وارد کننده لوله های چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده لوله خارجی لوله ارسلور میتال

وارد کننده لوله خارجی لوله ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر گازی استیل

شیر گازی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره کربن استیل 3000

مهره ماسوره کربن استیل 3000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی استنلس استیل دنده و ساکت   304 و316

شیر کشویی استنلس استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استنلس استیل دنده وساکت  304 و316

شیر یکطرفه استنلس استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دیسکی استنلس استیل

شیر خودکار دیسکی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی استنلس استیل دنده ساکت   304  و316

شیر سوزنی استنلس استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سوزنی کربن استیل فلنجدار  در کلاس 150 300  600

شیر سوزنی کربن استیل فلنجدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دیسکی استنلس استیل 304  316

شیر خودکار دیسکی استنلس استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو 45 دنده استیل

زانو 45 دنده استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چهارراه جوشی استیل

چهارراه جوشی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانویی استیل

زانویی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چک ولو کربن استیل  دنده و ساکت  کلاس 800

چک ولو کربن استیل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دوال پلیت

شیر خودکار دوال پلیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل فلنج دار 304 316

بال ولو استنلس استیل فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل فلنج دار کلاس 150 300 600

بال ولو استنلس استیل فلنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چک ولو استنلس استیل دنده و ساکت 304 و 316

چک ولو استنلس استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل سه تیکه

بال ولو استنلس استیل سه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو استیل صنایع شیر

زانو استیل صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی استیل صنایع شیر

سه راهی استیل صنایع شیر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل صاف جوشی استنلس استیل

تبدیل صاف جوشی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کپ استنلس استیل درزدار

کپ استنلس استیل درزدار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کفرینگ استنلس استیل

کفرینگ استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل دنده ساکت

بال ولو استنلس استیل دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بال ولو استنلس استیل دو تیکه

بال ولو استنلس استیل دو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی لوله های چینی

نمایندگی لوله های چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی لوله تناریس -وارد کننده لوله تناریس

نمایندگی لوله تناریس -وارد کننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات زانویی استیل آلیاژ 304 316 در رده های 10_40_80

اتصالات زانویی استیل آلیاژ 304 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0